• Parafia Świętego Marcina w Słupnie

    Parafia Świętego Marcina w Słupnie

  • Parafia Świętego Marcina w Słupnie

    Parafia Świętego Marcina w Słupnie

Koła Żywego Różańca w parafii Św. Marcina w Słupnie

"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Wspólnota ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".
Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejną tajemnicę. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Obowiązki członków Żywego Różańca:
1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych 
3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych 
4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca i w modlitwach.

Stolica Apostolska w dniu 25 października 1967 roku udzieliła członkom Żywego Różańca specjalnego przywileju na mocy którego osiem razy w roku można zyskać odpust zupełny, a mianowicie w dniu:
1. Przyjęcia do Żywego Różańca

2. Narodzenia Pana Jezusa.
3. Zmartwychwstania Pańskiego.
4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.
5. Wniebowzięcia Matki Bożej.
6. Królowej Różańca świętego.
7. Niepokalanego Poczęcia Maryi.
8. Ofiarowania Pańskiego.

Obietnice różańcowe, które otrzymał od Niepokalanej Matki bł. Alan de Rupe.
1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, zachowam pewne szczególne łaski.
3. Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło boże i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
4. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec otrzymacie.
5. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój Różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
6. Ci, którzy wiernie odmawiają Różaniec są moimi dziećmi. 


W parafii Św. Marcina w Słupnie istnieje 5 KŻR (2 KŻR w Wykowie i 3 KŻR w Słupnie). Opiekunem duchowym od VIII 2012r. jest ks. Andrzej Kopczyński.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy czwartek miesiąca (od godz. 15.00 adorację prowadzą KŻR z Wykowa, a od godz. 16.30 KŻR ze Słupna).
Zapraszamy również wszystkich chętnych w każdą pierwszą sobotę miesiąca na wspólny różaniec o godz. 17.30 i Mszę św. o 18.00. W tym dniu następuje zmiana tajemnic Różańca Świętego.
Kółka różańcowe są wielkim darem dla naszej parafii, bo jest to wielka armia ludzi, która codziennie modli się i wyprasza potrzebne łaski dla naszej wspólnoty parafialnej. Modlitwą różańcową chcemy  modlić się w konkretnych intencjach w poszczególnych miesiącach.

Joomla templates by a4joomla